Besökstyper hos oss

Efter att Du har läst informationen om våra tider kan Du använda knappen nedan för att boka kontakt med oss.  I bokningssystemet kommer Du att kunna välja mellan någon av nedanstående bokningstyper:

Remiss 20min"    Den här bokningstypen är enbart till för Dig som har en aktuell remiss från Din husläkare eller annan specialistläkare och som vi har accepterat.  Dessa tider är förbehållna för personer med nya remisser och får inte användas för bokning av återbesök.  Du bokar denna typ av besök efter att ha först informerats av oss om att Din remiss är accepterad. Observera att vi inte kan acceptera alla inkommande remisser. Om Du har fått en remiss från annan läkare och inte har kontaktats av oss ska Du i första hand ta kontakt med den läkare som har skickat remissen.

"Bedömning 10min".  Den här bokningstypen är avsedd för Dig som söker oss direkt själv med så kallad "egen vårdbegäran".  Som "egen vårdbegäran" kan Du i bokningsfältet skriva vad Du behöver hjälp med.  Du kan även använda denna bokningstyp för att boka återbesök, exempelvis för uppföljning av behandling.  Det är viktigt att Du anger aktuell telefonnummer vid bokningen. Om vi bedömer att frågeställningen inte är medicinskt relevant eller vi inte har förutsättningar att kunna hjälpa Dig med frågeställningen, kommer vi att ringa Dig och avboka tiden. Därför är det viktigt att Du vid bokningen anger telefonnummer som Du nås på. Vid denna typ av besök kan vi enbart hjälpa Dig med EN fokuserad frågeställning. 

"Receptförnyelse"   Denna bokningstyp är avsedd för Dig som har pågående behandling ordinerad av oss och behöver förnya recept.   Skriv tydligt vad det är för läkemedel som Du behöver ha förnyat. Vi förnyar inte läkemedel till patienter som vi inte har träffat på längre tid.  Observera också att vissa läkemedel (Metotrexat, Isotretionin och biologiska läkemedel) kräver regelbunden kontroll av blodprover och läkarbesök innan recept kan förnyas. I dessa fall ska Du först lämna kontrollprover och därefter begära receptförnyelse. Vi har inte möjlighet att skriva recept på läkemedel eller förpackningsstorlekar som som vi inte har ordinerat tidigare. Vi förnyar Ditt recept så snart som vi har sett Din receptbegäran. Observera att systemet kommer att skicka en bekräftelse med tid till Dig för tid MEN vid receptförnyelse ska Du INTE komma till mottagningen eller vänta på telefonsamtal.  Det går inte att använda receptförnyelse för att boka tid för besök.

"Beställning lab"  Den här bokningstypen är endast avsedd för patienter som har pågående behandling hos oss och behöver lämna regelbundna kontrollprover under pågående behandling. Vi kan enbart kontrollera prover som avser Din hudsjukdom och behandling. När Du bokar tid för beställning av lab, kommer vi att få en påminnelse i vår schema om att skicka beställningen. Observera att systemet kommer att skicka en bekräftelse med tid till Dig men  Du ska INTE ska komma  till mottagningen eller vänta på telefonsamtal om Du har bokat "Beställning lab".  Beställningen för prover kommer skickas till labbet och blodprover lämnas på SYNLAB, Plan 2, Läkarhuset, Kungsgatan 43. Efter att Du har lämnat blodprover kommer att Du att få återkoppling av oss endast om proverna har varit avvikande.

Inom ramen för regionsjukvård kan vi enbart utreda och behandla medicinska tillstånd

 

Besöksadress för avtalade besök

Västra Ågatan 16

753 09 Uppsala

Telefon

073-3225703

Telefontider:

Mån-Ons 09:00-09:30
Tillfälliga avvikelser på grund av sjukdom och annan förhinder kan förekomma.


 
 

© Copyright Kanikens Hudläkare